Het bestuur

De vereniging wordt geleid door bestuursleden en het bestuur bestaat tenminste uit 5 leden. Een bestuurslid heeft altijd een relatie met de sportvereniging. Het kan zijn dat het bestuurslid zelf sport bij de sportvereniging of dat er een gezinslid bij de vereniging is aangesloten. Hierdoor is er altijd betrokkenheid van de bestuursleden.
 

Het huidig bestuur is als volgt samengesteld: 

Voorzitter / PersoneelszakenJoyce Gibcus0598-623723
Secretaris / IT-zakenGeoffrey Wintraecken 0598-621100
PenningmeesterGerda Besten06-51474190
Lid / Ledenadministratie / vice voorz.Anneke Doddema 06-43228039 
Lid / ActiviteitencoördinatorBetty Rolf06-20184329

Vrijwilliger notulist 
Anja Van Dam neemt de functie van notulist voor haar rekening.

 

Het bestuur geeft de vereniging bestaansrecht en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur valt o.a. het personeelsbeheer, de ledenadministratie, het financieel beheer en de zaalreserveringen. Maandelijks vinden er bestuursvergaderingen plaats en één keer per jaar de Algemene Ledenvergadering. Voor iedere vergadering wordt een agenda opgesteld en worden er notulen geschreven. Onze vereniging heeft een website die onderhouden moet worden, en twee keer per jaar wordt er een nieuwsbrief uitgebracht. Ook alle communicatie naar de leden toe wordt door het bestuur verzorgd.

 

We kunnen stellen dat het een en ander behoorlijk wat werk met zich meebrengt. Dit alles wordt door toegewijde vrijwilligers uitgevoerd, maar het gezegde luidt: vele handen maken licht werk. Bovendien is het werk interessant en ook nog eens leuk omdat de sfeer binnen het bestuur uitstekend is. Je staat er dus nooit alleen voor!
Is je interesse gewekt? We kunnen altijd enthousiaste mensen in of buiten het bestuur gebruiken. We roepen onze leden dan ook op om eens kennis te nemen van de taken en mogelijkheden. Heb je weinig tijd te besteden? Geen nood, we kunnen de uit te voeren taken afstemmen op jouw wensen en behoeften.

Je kunt op die manier iets betekenen voor de vereniging, voor de leden, maar ook voor jezelf!
 

  

Sport beweegt ons