Contributie

Onze vereniging bestaat uit leden. Alle leden betalen contributie. Omdat we een vereniging zijn hebben wij geen winstoogmerk en daarom kan de contributie zo laag zijn.

 

 

De ledencontributie 

De ledencontributie voor alle leden bedraagt € 33,00 per kwartaal, 1 les per week.

Een lid dat twee lessen per week volgt, krijgt 50% korting op de tweede les.

 

N.B.

1. Voor nieuwe leden wordt éénmalig € 2,50 inschrijfgeld ingehouden.

2. Alle bedragen gelden per 1 januari 2018.

 

Sport beweegt ons