Nieuws

 

December 2018

 

September 2018

Het nieuwe seizoen begint voor Petra van den Bosch wel op een héél bijzondere manier: Ze is 25 jaar leidster bij SV Veendam Gymnastiek.

<< Klik hier voor de fotoreportage >> 

 

 

25 mei 2018

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe wet op de privacy in werking: de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Ook SV Veendam Gymnastiek krijgt hier mee te maken en is verplicht die strengere regels te volgen.

Het bestuur is hiermee aan de slag gegaan en houdt u op de hoogte. 

 

 

25 april 2018

De uitzending met daarin het item over Dynamic Tennis komt op televisie: op OOG TV.

Niet iedereen kan die zender ontvangen en daarom hier de link naar het YouTube kanaal.

<< klik hier om de uitzending te zien >>

 

 

Kennismaken met Dynamic Tennis: 21 maart 2018

Op woensdag 21 maart organiseert Team Sport van de gemeente Veendam voor senioren  een kennismakingsles Dynamic Tennis. Naast deze introductieles is er voor de gevorderde spelers gelegenheid om wedstrijdjes te spelen.
De Dynamic Tennisactiviteit vindt plaats in de Sorgvliethal. ( Jan Salwaplein 1)

Activiteit
Dynamic Tennis is een attractieve racketsport die in een sporthal gespeeld wordt.
Er wordt gespeeld met een licht racket en lichte ballen. Dynamic Tennis is dynamisch en de spelregels zorgen ervoor dat uw technische, tactische en loopvaardigheden geoefend worden.
Door het aangepaste materiaal en veld is de sport zeer geschikt voor senioren. Zowel mensen die nog nooit getennist hebben als (oud) tennisspelers beleven veel plezier aan deze sport.
Rackets en ballen zijn aanwezig op deze middag.
De clinic vindt plaats van 13.30 – 15.00 uur. 
Meedoen?
Bent u nieuwsgierig en heeft u zin gekregen mee te doen? Aanmelden kan tot en met 20 maart bij Petra van den Bosch op telefoonnummer 06- 11 39 43 01 of via een e-mail aan petra.vandenbosch@dekompanjie.nl. De kosten voor deelname zijn € 1,00. Graag bij binnenkomst contant voldoen. Het dragen van sportieve kleding wordt aanbevolen en het dragen van sportief / schoon schoeisel is verplicht.

 

 

Algemene ledenvergadering 2017.

De ALV 2017 heeft plaats gevonden op dinsdag 28 november jl. in Grand Café Java.

<< klik hier om de notulen van de ALV2017 in te zien >> 

 

 

3-12-2017: Contributieverlaging per 1-1-2018

Per 31 december 2017 is het lidmaatschap van de KNGU opgezegd en dat heeft diverse consequenties:
• SV Veendam Gymnastiek hoeft de bondscontributie niet meer af te dragen aan de KNGU.
SV Veendam Gymnastiek moet de kosten zelf gaan betalen van de rechten voor achtergrondmuziek (Sena).
SV Veendam Gymnastiek moet zelf de noodzakelijke verzekeringen afsluiten. Dit betreft: Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (vereniging), ongevallenverzekering, aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders.
SV Veendam Gymnastiek moet voor een eigen ledenadministratie-systeem zorg dragen. Hiervoor is het programma e-Boekhouden.nl geselecteerd.

 

Per saldo kan de huidige contributie daarom verlaagd worden. De contributiewijziging is in stemming gebracht tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 november jl.
De leden zijn akkoord gegaan met een verlaging van de contributie van €36,35 naar €33,00 per persoon per kwartaal, ingaande 1-1-2018.

 

 

 

18 november 2017: 100-jarig jubileum

Het zit er alweer op, het 100-jarig jubileum. We kijken met een goed gevoel terug op alle activiteiten van deze gedenkwaardige week.

De belangrijkste onderdelen van de jubileumweek waren:

 1.    Het jubileumboek

      <<Klik hier voor het jubileumboek>>

 2.    Sportochtend

      <<Klik hier voor de sportochtend fotoreportage>> 

 3.    Feestavond

      <<Klik hier voor de feestavond fotoreportage>> 

  

 

18 november 2017: Algemene ledenvergadering (ALV)

De ALV 2017 vindt plaats op dinsdag 28 november a.s. om 19:30 uur.

Aanmelden kan met inschrijfformulier in Nieuwsbrief nr. 36.  

 

 

 

Het bestuur van SV Veendam Gymnastiek
 

 

Sport beweegt ons