Nieuwsbrief                  

JAARGANG oktober 2020 nr. 42

 

 

Corona

Het nieuws in 2020 werd en wordt gedomineerd door het woord “Corona”. Letterlijk iedereen heeft er mee te maken en dus ook onze vereniging. Gelukkig kunnen momenteel alle lessen doorgaan mits er voldaan wordt aan de door de gemeente opgestelde regels. Het advies is om niet te komen sporten bij griep, verkoudheid of koorts. Desinfectiemiddel is aanwezig in de hal bij binnenkomst. De leiding heeft een aangepast sportprogramma opgesteld zodat onderling contact wordt geminimaliseerd. Bovendien mag maar een beperkt aantal mensen tegelijk in de kleedruimtes verblijven. Er mag wel gedoucht worden en de toiletten mogen ook gebruikt worden.

Men moet er wel rekening mee houden dat de coronaregels snel kunnen wijzigen.

Voor het jaar 2020 heeft het bestuur besloten om geen contributie te innen indien er door de corona-maatregelen niet gesport mag worden. Hierdoor is er geen contributie geïnd voor de maanden april tot en met augustus !

 

Contributie-inning

Wij zijn zeer tevreden over ons ledenadministratiesysteem “e-Boekhouden.nl”.

Echter, het systeem doet iets anders dan verwacht indien er gedurende langere tijd geen contributie wordt geïnd. Hierdoor is de omschrijving op de bankafschriften niet altijd juist.

SVVG is in september weer begonnen met lesgeven en zodoende moest het systeem één maand en één kwartaal innen. Nu blijken de bedragen die bij onze leden zijn afgeschreven helemaal goed te zijn, maar de bijbehorende omschrijving die op het bankafschrift staat niet altijd. Voor de inning van de maand september staat er op het bankafschrift: Periode: 01-10-2020 t/m 31-10-2020. Dat bracht enkele leden in verwarring. Onze excuses daarvoor, wij gaan met de leverancier in overleg of dat in de toekomst kan verbeteren. Van de andere kant hopen we natuurlijk dat we in de toekomst nooit meer een contributie-inning hoeven over te slaan.

 

Verschuiving lessen

Het nieuwe seizoen brak aan en waar we niet op stonden te wachten gebeurde: niet al onze aanvragen betreffende de sportzaalreserveringen werden gehonoreerd door de gemeente omdat scholen voorrang genieten bij de toewijzing. Daarom moesten we enkele groepen teleurstellen omdat ze niet op de oude vertrouwde tijden konden sporten. Gelukkig heeft het niet veel leden doen besluiten om het lidmaatschap te beëindigen.

 

Definitief twee nieuwe groepen

Vorig jaar zijn er twee nieuwe groepen ontstaan uit het zogenaamde ‘Sociaal Vitaal’ programma van de gemeenten Oude Pekela, Nieuwe Pekela en Wildervank.

De gemeente had de wens om die sportgroepen onder te brengen bij Sport Vereniging Veendam Gymnastiek en zo geschiedde. Na een jaar blijken die twee groepen levensvatbaar te zijn en behoren ze tot ons vast lesaanbod. Beide groepen sporten nu in de Wildervanckhal.

 

Contributie per 1-1-2021

Tijdens de ALV-2017 is een verlaging van de contributie in stemming gebracht van €36,35 naar €33,00 per kwartaal. Dit was het gevolg van besparingen die het opzeggen van het KNGU-lidmaatschap opleverde.

Sindsdien is de contributie nog steeds niet verhoogd en ook voor het seizoen 2020/2021 heeft het bestuur besloten om de contributie niet te verhogen. De contributie blijft dus €33,00 per kwartaal.

 

Algemene ledenvergadering 2020

De ALV-2020 vindt plaats op dinsdag 24 november a.s.

Tijd: Van 19:00 uur tot 21:00 uur.

Locatie: Grand Café Java aan het Prins Hendrikplein 7 te Veendam.

Wenst u deel te nemen aan deze ALV? Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar: gcm@wintraecken.eu

 

 

Lesaanbod

<< Klik hier voor ons huidig lesaanbod >>

Een lid dat twee lessen per week volgt, krijgt 50% korting op de tweede les.

 

 

Archief Nieuwsbrieven

<< klik hier voor het downloaden van nieuwsbrief 42 >>

<< klik hier voor het downloaden van nieuwsbrief 41 >>

<< klik hier voor het downloaden van nieuwsbrief 40 >>

<< klik hier voor het downloaden van nieuwsbrief 39 >>

<< klik hier voor het downloaden van nieuwsbrief 38 >>

<< klik hier voor het downloaden van nieuwsbrief 37 >>

<< klik hier voor het downloaden van nieuwsbrief 36 >> 

<< klik hier voor het downloaden van nieuwsbrief 35 >>

<< klik hier voor het downloaden van nieuwsbrief 34 >>

<< klik hier voor het downloaden van nieuwsbrief 33 >>

<< klik hier voor het downloaden van nieuwsbrief 32 >>

<< klik hier voor het downloaden van nieuwsbrief 31 >>

<< klik hier voor het downloaden van nieuwsbrief 30 >>

<< klik hier voor het downloaden van nieuwsbrief 29 >>

<< klik hier voor het downloaden van nieuwsbrief 28 >>

<< klik hier voor het downloaden van nieuwsbrief 27 >>

<< klik hier voor het downloaden van nieuwsbrief 26 >>

<< klik hier voor het downloaden van nieuwsbrief 25 >>

<< klik hier voor het downloaden van nieuwsbrief 24 >>

<< klik hier voor het downloaden van nieuwsbrief 23 >>

<< klik hier voor het downloaden van nieuwsbrief 22 >>

<< klik hier voor het downloaden van nieuwsbrief 21 >>

<< klik hier voor het downloaden van nieuwsbrief 20 >>

<< klik hier voor het downloaden van nieuwsbrief 19 >>

 

Sport beweegt ons