Senioren In Beweging
Bewegen met Veendammer sportvereniging SVVG

Foto's & Video's

Helaas zijn er geen foto’s en video’s meer gemaakt sinds de invoering van de nieuwe privacywet.

Vanaf 25 mei 2018 moet SV Veendam Gymnastiek voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, genaamd “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, kortweg de AVG. Deze Europese wet vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Sportvereniging Veendam Gymnastiek is nu gebonden aan strengere regels.