Senioren In Beweging
Bewegen met Veendammer sportvereniging SVVG

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 moet SV Veendam Gymnastiek voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, genaamd “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, kortweg de AVG.
Deze Europese wet vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Sportvereniging Veendam Gymnastiek is nu gebonden aan strengere regels.

Privacy is een grondrecht van ons allemaal. SV Veendam Gymnastiek zorgt er daarom voor dat wij als organisatie, een goed privacyverhaal hebben. Niet alleen omdat de wet dat van ons vraagt, maar vooral omdat onze doelgroep dat van ons verlangt.
Om te voldoen aan de AVG hebben we het 10-stappenplan gevolgd van de Autoriteit Persoonsgegevens, kortweg AP. Het zou te ver voeren om hier dieper in te gaan op alle stappen die we hebben uitgevoerd.
Naast de bovengenoemde 10 stappen heeft SVVG de volgende drie noodzakelijke documenten opgesteld:

1. Privacyverklaring

  • In de privacyverklaring informeert SVVG haar leden over welke persoonsgegevens wij van hen verwerken en waarvoor wij deze vervolgens gebruiken. De meest aangewezen manier hiervoor is het opstellen van een online privacyverklaring.
  • Deze privacyverklaring is van toepassing op iedereen die een of meerdere lessen volgt bij SVVG.
  • Uw privacy is belangrijk, daarom gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hoe we dat doen staat in onze privacyverklaring.
    << Klik hier om onze privacyverklaring te downloaden/lezen >>

2. Privacybeleid
Een privacybeleid is een intern document. Het is beleid van uw onderneming of organisatie gericht tot iedereen die binnen en namens de organisatie werkt met persoonsgegevens.
Dit is dus iets anders dan een privacyverklaring gericht aan derden.
Met een privacybeleid brengt een organisatie in kaart welke maatregelen zij heeft genomen om de persoonsgegevens van bijvoorbeeld klanten, patiënten, cliënten te beschermen. Daarnaast is het een manier waarmee een organisatie aan zowel de doelgroep als aan de Autoriteit Persoonsgegevens kan laten zien dat ze voldoet aan de AVG.

3. Geheimhoudingsverklaring
SVVG heeft een geheimhoudingsverklaring opgesteld die door alle leden van het bestuur en het personeel van SVVG is ondertekend.