Senioren In Beweging
Bewegen met Veendammer sportvereniging SVVG

VertrouwensContactPersoon (VCP)

 
SportVereniging Veendam Gymnastiek (SVVG) wil een sportvereniging zijn waar iedereen zich veilig en welkom voelt. Toch kan het gebeuren dat iemand dat anders ervaart. Dit is ongewenst gedrag en dat willen we stoppen. Als jij ongewenst gedrag ervaart, willen wij dat als vereniging weten zodat we jou daarbij kunnen ondersteunen.
Er zijn verschillende vormen van ongewenst gedrag, waaronder pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, bedreiging en gewelddadig gedrag. Maar je kunt ook problemen ervaren waardoor je niet kunt zijn wie je bent, of je kunt je buitengesloten voelen.
Je kunt zelf met ongewenst gedrag te maken krijgen, maar je kunt het ook bij iemand anders zien gebeuren. Ook dan, bijvoorbeeld als coach, trainer, begeleider, medesporter of ouder, vragen we je om contact te leggen met onze Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Bij een vermoeden van seksuele intimidatie zijn coaches, trainers en begeleiders zelfs verplicht om dit te doen.


Wat doet de VCP?
De VCP zal naar jouw verhaal luisteren en samen met jou kijken wat verdere stappen kunnen zijn. Soms is iets op te lossen binnen de vereniging en in sommige gevallen is het verstandig om er andere deskundigen bij te betrekken. Dit zal altijd in overleg met de melder gebeuren. De VCP is onafhankelijk en jij blijft anoniem.


Wie is de VCP van SVVG?
SVVG heeft zelf geen Vertrouwenscontactpersoon. Wel hebben twee van onze bestuursleden met goed gevolg de cursus Vertrouwenscontactpersoon gevolgd.
Echter, het is niet toegestaan dat bestuursleden de functie van VCP vervullen omdat dan een objectieve benadering in het geding zou kunnen komen.
Daarom hebben we de gemeente Veendam bereid gevonden om, in voorkomende gevallen, een VCP ter beschikking te stellen.


Hoe kun je de VCP bereiken?
Via het e-mailadres ellin.pelgrim@veendam.nl kun je contact leggen met de VCP.
De VCP neemt dan binnen 48 uur contact met je op.
Let op: het e-mailadres is uitsluitend bedoeld om een afspraak te maken, niet om al te melden waar het over gaat.