Senioren In Beweging
Bewegen met Veendammer sportvereniging SVVG

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Waarom een nieuwe wet: de WBTR?
In het verleden zijn er incidenten geweest bij verenigingen. Grote en kleine incidenten, bij grote en kleine verenigingen. Zo hebben bestuurders zichzelf of hun vrienden verrijkt ten nadele van de vereniging of stichting. Ook zijn er regelmatig gevallen geweest van slecht bestuur, onzorgvuldig handelen, onduidelijke afspraken en misbruik van stemrecht. Elk jaar komen tientallen zaken aan het licht waarbij sprake is van financiële malversaties, fraude, zelfverrijking en overtreding van regels. Bestuursleden hebben het eigen belang boven dat van de vereniging gezet. Over een aantal financiële wantoestanden is grote maatschappelijke verontwaardiging ontstaan.
Het erge is, dat medebestuursleden vaak niets in de gaten hebben. Er wordt immers binnen de vereniging in goed onderling vertrouwen gewerkt. Misstanden worden pas duidelijk als het te laat is.
De wetgever wil misstanden tegengaan om verenigingen en hun bestuursleden te beschermen. Daarom is de WBTR er gekomen. Alle verenigingen, grote en kleine, moeten bestuurlijk professioneler worden. Het doel is voorkomen van misstanden. Om dat te bereiken, zijn regels gemaakt en ingesteld. Bestuursleden zijn hoofdelijk aansprakelijk als hun vereniging zich niet aan de nieuwe wet houdt.


De WBTR bij SVVG
Besturen van verenigingen hebben de verplichting ervoor te zorgen dat alle bestuursleden handelen volgens de wet. Ieder bestuurslid moet altijd het belang van de vereniging dienen. Als dat niet gebeurt en er gaat wat mis, is ieder bestuurslid persoonlijk aansprakelijk. En dus niet alleen het bestuurslid dat zich niet aan de regels heeft gehouden. Het bestuur moet aangeven en vastleggen hoe de vereniging daarvoor zorgt.
Hiertoe volgt SVVG het hiervoor bedoelde WBTR-stappenplan en daarmee leggen we alle noodzakelijke afspraken vast. Het bestuur heeft vervolgens de taak alle noodzakelijke maatregelen te nemen waardoor alle gemaakte afspraken nageleefd worden zodat de vereniging aan de wet voldoet.


De WBTR bij SVVG: Stand van zaken
Het bestuur van SVVG is druk doende met het uitwerken van het WBTR-stappenplan.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt het WBTR-project nader toegelicht en de stand van zaken besproken.