Senioren In Beweging
Bewegen met Veendammer sportvereniging SVVGWitte rook uit de bestuurskamer !
Tijdens de bestuursvergadering  van 26 september j.l. ging de kogel door de kerk en is de vacature van Penningmeester ingevuld !!
Thijs Vos heeft zich bereid verklaard om de taken van de penningmeester op zich te gaan nemen. Hiermee komt een einde aan de lange zoektocht van het bestuur naar een geschikte kandidaat.
Opvallend is dat bijna het voltallig bestuur uit dynamic tennis leden bestaat: De ledenadministratie, de notulist, de penningmeester en de secretaris. Zelfs de voorzitter laat zich wel eens op het dynamic tennisveld zien. 
Kunnen we daar een conclusie aan verbinden ????  

Noordelijk Dynamic Tennis Toernooi

Op 5 januari 2023 werd het Noordelijk Dynamic Tennis Toernooi gehouden in de Sorghvliethal te Veendam.
De dynamictennisgroepen van Veendam, Borger, Exloo, Hoogeveen en Emmen waren present.
Met 48 sporters werd er fel en met veel enthousiasme gespeeld . . . . . werkelijk een feest om te zien. 
Tijdens de pauze kon men onder het genot van een kopje koffie/thee met appelgebak even tot rust komen in het gezellige sportcafé in de Sorghvliethal.
De kans is groot dat het toernooi in 2024 weer gehouden wordt.
Wij bedanken de Gemeente Veendam voor het kosteloos ter beschikking stellen van de Sorghvliethal. Ook bedanken wij de organisatoren van het toernooi:  Petra van den Bosch en haar oud collega's Esther, Eefke en Edith.

Wijziging lesrooster
Door de coronapandemie is ons ledenaantal helaas met ongeveer 15% gekrompen. Het bestuur heeft daarom besloten om de twee lessen van de donderdagochtend in de Parkstadhal samen te voegen tot één les. Ingaande per 1 januari 2023.