Senioren In Beweging
Bewegen met Veendammer sportvereniging SVVG

Contributie

Onze vereniging bestaat uit leden. Alle leden betalen contributie. Omdat we een vereniging zijn hebben wij geen winstoogmerk en daarom kan de contributie zo laag zijn.

De ledencontributie 
De ledencontributie voor alle leden bedraagt € 33,00 per kwartaal, één les per week.
Een lid dat twee lessen per week volgt, krijgt 50% korting op de tweede les.

N.B.
1. Voor nieuwe leden wordt éénmalig € 2,50 inschrijfgeld ingehouden.
2. Alle bedragen gelden per 1 januari 2018.