Senioren In Beweging
Bewegen met Veendammer sportvereniging SVVG

Opzeggen lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap kan per kwartaal, uiterlijk 2 weken voor het begin van het volgende kwartaal.
Voorbeeld: Wenst u per 1 januari te stoppen met sporten, dan dient de opzegging voor 15 december te zijn ontvangen.
Opzegging dient schriftelijk te gebeuren aan de ledenadministratie.

Het opzeggingsformulier
Het opzeggingsformulier kunt u op twee manieren verkrijgen:
1. Vraag het aan de leidster/leider.
2. Download het formulier van onze internetsite.

Het opzeggingsformulier downloaden
Wenst u het opzeggingsformulier, << klik dan hier >>

Het opzeggingsformulier versturen
Het ingevulde opzeggingsformulier kunt u opsturen naar de ledenadministratie. Afleveren bij dit adres kan natuurlijk ook.

Ledenadministratie
Anneke Doddema
Molenstreek 192 54
9641 HJ  Veendam
Tel: 06-43228039
Email: svveendamgymnastiek@gmail.com

Indien u wenst, kunt u altijd contact opnemen met onze ledenadministratie.